ОТЗИВИ ОТ ЧИТАТЕЛИ

______________________________________________________________________________________________________________

 

Продължавайки най-добрите традиции на родните философи от Сребърния век В.С. Соловйов, Н.А. Бердяев, авторът разкрива посредством външно простата форма на беседите  изключително важните философски проблеми за доброто и злото, взаимовръзката на духовното, вечното и преходното в човека, безкрайността на еволюционния път и отговорността на всеки за случващото се в света. Искреността и простотата на представянето, насочеността към възраждането на духовно-нравствените ценности, присъщи на руския народ, вярата в неговия огромен духовен потенциал пронизват всички книги от серията за Русия и ги правят много актуални в днешно време, когато са налице тенденции за изгубване на нравствените ориентири, ръста на разединението и агресията в света.

Доктор на педагогическите науки, професор М. Л. Скуратовска


Книгите на Т.Н.Микушина представляват пряко и дългоочаквано продължение на онази линия за предаване на древната мъдрост на човечеството, която е била заложена от А.П. Синет, Е.П. Блаватска и Теософското Общество, продължена от Ани Безант и в последствие от Н.К. и Е.И. Рьорих…

Отдавна е време да се пренесе разбирането и тълкуването на Закона за Кармата в научната плоскост от областта на религиозните спекулации и догадки. И без съмнение, най-добро изложение на този фундаментален Закон на природата в днешно време се дава  в книгата на Т.Н.Микушина „Беседи за Закона за Кармата“.

Кандидат на биологическите науки Г. П. Филатов

 

Аз съм благодарна на Бог за възможността да се докосна до Учението, предадено чрез Татяна Николаевна. Стройно, последователно, информативно, разбираемо, многостранно… Като глътка свеж въздух. Такова е нужно на всички ни сега, Учението се дава чрез руски посланик… и това е Знак за Русия.

Президент на руското Монтесори общество, Е. Ситина

 

В своите книги, статии и интервюта Татяна Николаевна разказва за нравствеността като за висша инстанция на ценностните представи, изразяващи смисъла на човешкия живот, някаква отправна точка за ценностната система на света, която спомага за изграждането на нравствено и благополучно общество и явяваща се условие за неговото възходящо развитие.

Кандидат на техническите науки М. Ю. Клалов