Исторически  книги
 

Книгите в този раздел разкриват светлия и високонравствен облик на император Николай II и неговото семейство. Те са призвани да променят наложеното в обществото отношение към събитията с вековна давност. В течение на 100 години руският народ продължава да повтаря внушените в съветско време митове и щампи за Николай II: слаб управник, "кървав", отказал се от трона, загубил в Първата световна война и др. Едва в наши дни зрънцата истина започват да излизат наяве в научни публикации, статии, спомени  на съвременници.

Тези книги са написани на  обикновен  език, така  че  всеки  желаещ  да  може  да  узнае  в  каква  лъжа  Русия  преживява  вече 100  години. А осмислянето на истината  ще открие перспективата към този Път, който е подго-
твен за Русия, и за който са говорили пророците в миналото.
 
    Николай II. Пътят на кръста         imperator myths 

 

Император Николай II
Развенчаване на митовете