Книги "Слово на Мъдростта"

В книгите "Слово на Мъдростта" са публикувани Посланията на Възнесените Владици, които Татяна Николаевна Микушина приема за времето от 2005 г. до 2016 г. Диктовките са публикувани в хронологичната последователност, в която са получени и осветляват всички страни на човешкия живот. Възнесените Владици се вълнуват преди всичко от състоянието на нашата планета и милиардите души, които я населяват в момента. Характерна особеност на книгите е, че Владиците съсредоточават вниманието си върху текущото положение на планетата, такова, каквото е то в наши дни. Те дават преки и конкретни препоръки, които, ако се следват, ще могат да изведат хората от създалата се трудна кармична ситуация на Земята. Тези препоръки са дадени специално за нашето време, за етапа, на който се намира човечеството сега.

  Слово на Мъдростта кн.1  Слово на Мъдростта кн. 2   Слово на Мъдростта кн. 3   Слово на Мъдростта кн.4
   Слово на Мъдростта
          книга първа
   Слово на Мъдростта
          книга втора
    Слово на Мъдростта
          книга трета
   Слово на Мъдростта

 

  6 slovo6  7 slovo7  8 slovo 8   
        Слово на Мъдростта 6  Слово на Мъдростта 7
  Слово на Мъдростта 8
    Слово на Мъдростта
        книга четвърта